KUSAS PAMATSKOLAS

interešu nodarbību laiks 2019./2020.m.g.

 

Pulciņš

Nedēļas diena

Laiks

Vadītājs

Piezīmes

CSD

Pirmdiena

13.30- 15.00

Agris Sārs

 

Tava iespēja

Pirmdiena

13.30-15.00

Vita Frīdvalde

 

Dejas

Otrdiena

Ceturtdiena

 

14.20-15.00

13.30-14.10

Iveta

Ļubovicka

 

Sporta spēles

Otrdiena

Ceturtdiena

13.30-14.10

8.10-8.50

 

 

Agnis

Beķeris

 

Mazpulki

Trešdiena

14.20-15.40

Sigita Kokare Grunte

 

Keramika

Ceturtdiena

13.30- 16.00

Jānis Seiksts

 

Vizuālā māksla

Ceturtdiena

14.20-15.00

Agris Sārs

 

Dambrete/

šahs

Piektdiena

8.10-8.50

Agris Sārs

 

Radošā darbnīca

 

Piektdiena

13.30-15.00

Vita Frīdvalde

 

 

 

Direktors                                                                                                              /A.Sārs/


Kusas pamatskolas mācību stundu saraksts 2019./2020. m.g.

Diena

Stunda

Laiks

1.kl.

2./3kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8./9.kl.

Pagarinātā grupa

Konsultācijas

Interešu izgl.

Pirmdiena

0.

8.10 - 8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00 – 9.40

Latv.val.

Latv.val.

Latv.val.

Dabaszinības

Latv.val.

Angļu val.

Latv. vēsture

 

 

 

2.

9.50 – 10.30

Matemātika

Matemātika

Latv.val.

Latv.val.

Dabaszinības

Bioloģija

Angļu val.

 

 

 

3.

10.40 – 11.20

Vizuālā m.

Sociālās zin.

Dabaszinības

Angļu val.

Dabaszinības

Krievu val.

Latv.val.

 

 

 

4.

11.30 – 12.10

Vizuālā m.

Angļu val.

Matemātika

Dabaszinības

Vizuālā m.

Latv.val.

Krievu val.

 

 

 

5.

12. 40 – 13.20

Angļu val.

Vizuālā m.

Vizuālā m.

Matemātika

Matemātika

Ģeogrāfija

Bioloģija

 

 

 

6.

13. 30 – 14.10

 

 

 

Sociālās zin.

Mājt.un tehnol. z

Latv. vēsture

Matemātika

I.Ļubovicka

 

 

7.

14.20 – 15.00

 

 

 

 

Mājt.un tehnol. z

 

Ģeogrāfija

 

 

 

8.

15.10 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

0.

8.10 - 8.50

 

 

 

 

 

 

Sports

 

 

 

1.

9.00 – 9.40

Matemātika

Matemātika

Latv.val.

Sports

Matemātika

Matemātika

Literatūra

 

 

 

2.

9.50 – 10.30

Latv.val.

Latv.val.

Latv.val.

Matemātika

Sports

Angļu val.

Literatūra

 

 

 

3.

10.40 – 11.20

Latv.val.

Latv.val.

Angļu val.

Matemātika

Latv.val.

Sports

Sports

Matem.

 

 

 

4.

11.30 – 12.10

Sociālās zin.

Dabaszinības

Sports

Latv.val.

Angļu val.

Matemātika

Matemātika

 

 

 

5.

12. 40 – 13.20

 

Sports

Angļu

Matemātika

Latv.val.

Matemātika

Vizuālā m.

Fizika

V.Frīdvalde

 

 

6.

13. 30 – 14.10

 

 

 

 

Latv.val.

Informātika

Angļu val.

 

 

 

7.

14.20 – 15.00

 

 

 

 

 

Latv.val.

Vizuālā m.

 

 

 

8.

15.10 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

0.

8.10 - 8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00 – 9.40

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Sports

Literatūra

Matemātika

Krievu val.

 

 

 

2.

9.50 – 10.30

Latv.val.

Sports

Matemātika

Angļu val.

Literatūra

Krievu val.

Mūzika

 

 

 

3.

10.40 – 11.20

Mūzika

Latv.val.

Sociālās zin.

Latv.val.

Angļu val.

Sports

Mājt.un tehnol.

 

 

 

4.

11.30 – 12.10

Sports

Matemātika

Angļu val.

Mūzika

Matemātika

Literatūra

Mājt.un tehnol.

 

 

 

5.

12. 40 – 13.20

 

 

Angļu

Sports

Informātika

Mūzika

Literatūra

Matemātika

I.Ļubovicka

 

 

6.

13. 30 – 14.10

 

 

Mūzika

Vizuālā m.

Mājt.un tehnol. m

Mājt.un tehnol.

Sports

 

 

 

7.

14.20 – 15.00

 

 

 

 

Mājt.un tehnol. m

Mājt.un tehnol

Latv.val.

 

 

 

8.

15.10 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

0.

8.10 - 8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00 – 9.40

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Latv.val.

Pas. vēsture

Sports

Ķīmija

 

 

 

2.

9.50 – 10.30

Sports

Mūzika

Angļu val.

Mājt.un tehnol.

Latv. vēsture

Latv.val.

Ģeogrāfija

 

 

 

3.

10.40 – 11.20

Dabaszinības

Latv.val.

Sports

Mājt.un tehnol.

Mūzika

Angļu val.

Matemātika

 

 

 

4.

11.30 – 12.10

Mājt.un tehnol.

Sports

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Matemātika

Sociālās zin.

 

 

 

5.

12. 40 – 13.20

Mūzika

Vizuālā m.

Vizuālā m.

Sociālās zin.

Krievu val.

Matemātika

Matemātika

 

 

 

6.

13. 30 – 14.10

 

 

Mājt.un tehnol.

Sports

Sociālās zin.

Mūzika

Pas. vēsture

V.Frīdvalde

 

 

7.

14.20 – 15.00

 

 

 

 

Sports

Sociālās zin.

Bioloģija

 

 

 

8.

15.10 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

0.

8.10 - 8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00 – 9.40

Latv.val.

Latv.val.

Latv.val.

Literatūra

Sociālās zin.

Krievu val.

Fizika

 

 

 

2.

9.50 – 10.30

Latv.val.

Dabaszinības

Latv.val.

Literatūra

Informātika

Ģeogrāfija

Krievu val.

 

 

 

3.

10.40 – 11.20

Ētika

Mājt.un tehnol.

Dabaszinības

Matemātika

Angļu val.

Pas. vēsture

Ķīmija

 

 

 

4.

11.30 – 12.10

Dabaszinības

Ētika

Sociālās zin.

Matemātika

Latv. val.

Bioloģija

Angļu val.

 

 

 

5.

12. 40 – 13.20

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Angļu valoda

Krievu val.

Matemātika

Latv.val.

 

 

 

6.

13. 30 – 14.10

 

 

 

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

A.Spūle

 

 

7.

14.20 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

15.10 – 15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .